+48 608 614 862
O mnie

Znam praktycznie problematykę zamówień publicznych od strony:

 • zamawiającego,
 • wykonawcy,
 • kontrolujących,
 • zarządzających.

 Małgorzata Niemiec - właściciel firmy USŁUGI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Szkoleniowiec / doradca / praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu i zamówień publicznych,
 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych latach 2004 – 2007,
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów,
 • Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
 • Certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX,
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych ,
 • Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami.

   

Przekazuję cenne i przydatne doświadczenia
dla obu stron postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.