+48 608 614 862

Oferta dla Wykonawców 3D ... - wyjątkowa usługa audytorsko- doradczo- szkoleniowa

Sektor finansów publicznych jest w Polsce ważnym obszarem pozyskiwania klienta.  Działanie to w optymalnym  zakresie jest możliwe  przede wszystkim w oparciu o efektywne narzędzia tj. znajomość procedur przetargowych i sprawny system monitorowania udziału w tych przetargach, profesjonalną ocenę prawidłowości działań Zamawiającego, w szczególności w zakresie wyboru ofert konkurencyjnych.   Złożoność i zmienność przepisów  prawnych w zakresie Prawa zamówień publicznych jest bardzo duża. W tym obszarze prawa obserwuje się ogromne problemy interpretacyjne, co potwierdza wciąż niejednolita linia orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych w wielu kwestiach. 

Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz odpowiednia organizacja systemu pozyskiwania klienta z sektora publicznego jest zatem podstawą powodzenia skutecznego udziału  Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w sposób bardzo wymierny przekłada się na wynik finansowy firmy, co potwierdza doświadczenie moich klientów :) 

Łącząc w jednej osobie, co się rzadko zdarza wszechstronne  umiejętności, kwalifikacje a przede wszystkim doświadczenie arbitra, który orzekał w sprawach odwołań, audytora, Zamawiającego i Wykonawcy - pozwalające w takiej konfiguracji na zupełnie inną perspektywę oceny sytuacji niż w przypadku świadczenia odrębnie tych usług -  zaproponuję Ci zupełnie inne praktyki, innowacyjny produkt, który z całkowitą pewnością poprawi efektywność i sukces Twojej firmy w przetargach publicznych.

Oferuję Państwu  wyjątkową usługę – na początek wstępną ocena (audyt sposobu ofertowania) a następnie poprawa efektywności działań firmy poprzez  realizację praktycznego szkolenia/szkoleń, w tym konsultacji  w zakresie praktycznego stosowania Prawa zamówień publicznych.

To inwestycja, która zwiększy udział każdej firmy w przetargach publicznych, zminimalizuje błędy związane z udziałem w przetargach, zwiększy konkurencyjność firmy oraz skuteczniej wyeliminuje działania konkurencji, mające na celu kwestionowanie wyboru ofert klienta w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz błędy Zamawiających w zakresie formułowania bezprawnych i  niekorzystnych dla klienta  zapisów  w umowach,  tendencyjnego opisu przedmiotu zamówienia, ograniczającego możliwości udziału klienta w przetargach publicznych.

Na takim spotkaniu rozwiążesz również swoje bieżące problemy i dowiesz się jakie czekają Cię zmiany nowelizacyjne w prawie zamówień publicznych.

Realizacja  możliwa w siedzibie firmie, jak również w miejscu uzgodnionym  z całą logistyką nocleg, wyżywienie – według preferencji  klienta.  Wycena indywidualna, dane kontaktowe na stronie. 

Referencje (do wglądu) w zakresie tak realizowanej usługi od zadowolonych klientów mówią -warto !                     

Zobacz jakie inne odrębne usługi proponujemy poniżej dla Wykonawców: