+48 608 614 862

Kwalifikacje

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, Certyfikowany  Audytor  wewnętrzny ze złożonym egzaminem  państwowym  - zaświadczenie Ministra Finansów, Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności  doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET  podsieć  LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uwaga! Wykorzystywanie zamieszczonych tutaj potwierdzeń kwalifikacji w wszelkiego rodzaju postępowaniach bez zgody Trenera  jest niedopuszczalne,  z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji dla podmiotu, który się nimi bezprawnie posługuje, w tym sankcji związanych z  poświadczeniem nieprawdy.   

Wybrane potwierdzenia zdobytych kwalifikacji zamieszczono poniżej.