+48 608 614 862

Oferta

 

OFERTA REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ  

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno dla Zamawiających jak również Wykonawców zatem do obu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  ponadto audytorów  oraz instytucji kontrolnych. Szkolenia na indywidualne zamówienia - kontakt przez formularz kontaktowy. 

Ponadto szkolenia otwarte  przez firmę J.G.Training

Więcej na: 

 1. Umowy w zamówieniach publicznych. Konstrukcja umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacja – zasady i rekomendacje

https://www.jgt.pl/szkolenia,umowy-w-zamowieniach-publicznych-urz.html

 1. Zamówienia publiczne powyżej progów unijnych - poprawne i sprawne procedury dla zamówień o wyższym rygorze. Warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-powyzej-progow-unijnych-unz.html 

 1. Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne

https://www.jgt.pl/szkolenia,kurs-zamowienia-publiczne-w-praktyce-ksz-wawa.html

 1. Zamówienia sektorowe w praktyce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-sektorowe-zsz.html

 1. Zamówienia publiczne do 130 tys. zł w Prawie zamówień publicznych

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-do-130tys-zlotych-euz.html

 1. Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

https://www.jgt.pl/szkolenia,audyt-i-kontrola-w-zamowieniach-publicznych-auz.html

 1. Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

https://www.jgt.pl/szkolenia,dyscyplina-finansow-publicznych-dfz.html

 1. Jak realizować zamówienia publiczne w szpitalach, jednostkach służby zdrowia i medycznych instytutach badawczych. Przepisy i praktyka w 2023 roku

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-publiczne-dla-szpitali-szz.html

 1. Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych - przebieg postępowania odwoławczego wg ustawy Prawo zamówień publicznych

https://www.jgt.pl/szkolenia,procedura-odwolawcza-w-zamowieniach-publicznych-poz.html

 1. Tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych. Przygotowanie postępowania, realizacja i ocena – szkolenie z audytorem

https://www.jgt.pl/szkolenia,tryby-negocjacyjne-tnz.html

 1. Rejestr umów - nowe obowiązki w sektorze finansów publicznych. Realizacja obligatoryjnych czynności w ujęciu praktycznym

https://www.jgt.pl/szkolenia,rejestr-umow-ruu.html

 1. Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa - jak w praktyce stosować przepisy i minimalizować ryzyka

https://www.jgt.pl/szkolenia,zamowienia-obronnosc-bezpieczenstwo-obz.html

  SZCZEGÓŁY i TERMINY  WEJDŹ W LINK  enlightened