+48 608 614 862

Referencje

Uwaga! Wykorzystywanie zamieszczonych tutaj referencji w wszelkiego rodzaju postępowaniach bez zgody Trenera  jest niedopuszczalne,  z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji dla podmiotu, który się nimi bezprawnie posługuje, w tym sankcji związanych z  poświadczeniem nieprawdy.   

Doświadczenie trenerskie  od 2003 roku – kilka tysięcy potwierdzonych referencjami godzin szkoleniowych.

Wybrane  usługi doradcze i szkoleniowe zrealizowane  w ostatnich latach:

edukacyjne – kierownik i wykładowca  na studiach podyplomowych zaprogramowanych przez siebie z zakresu zamówień publicznych PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Ekonomiczny,

szkoleniowe dla kilku ministerstw, organów centralnych i instytucji zarządzających,

szkoleniowe dla wielu gmin i powiatów, w tym dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa,

szkoleniowe dla rożnych instytucji kultury m.in. Filharmonii Krakowskiej, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu,  Muzeum w Rybniku, Raciborskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury w Starym Sączu, Miejskiego Domu Kultury w Limanowej, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju,

szkoleniowe i doradcze dla firm brokerskich, w tym Konsorcjum Brokerskiego WILLIS Polska S.A. oraz Eguinum Broker – przetarg unijny, zamówienie wspólne na ubezpieczenie dla kilkunastu szpitali,

szkoleniowe i doradcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach,

szkoleniowe i doradcze dla Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy – Zdroju,

szkoleniowe dla  Krakowskiego  Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie,

szkoleniowe i audytorskie dla niepublicznych ZOZ (audyt systemu) i kilku szpitali w województwie małopolskim,

cykl szkoleń w ramach realizacji projektu unijnego „Podnoszenie Kwalifikacji – Twoja inwestycja w przyszłość” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Klub Sądecki”,

przez kilka lat cykl szkoleń dla głównych księgowych w samorządowych instytucjach kultury – Forum Księgowych, dla dyrektorów instytucji kultury Forum Dyrektorów,

usługi audytorskie konkretnych postępowań na zlecenia różnych firm i instytucji,

kilkunastoletnia współpraca w zakresie usług szkoleniowych ze Stowarzyszeniem Głównych Księgowych Oddział Okręgowy w Krakowie,

liczne szkolenia otwarte i zamknięte  - w ramach wieloletniej współpracy z  kilkoma znanymi firmami szkoleniowymi,

liczne indywidualne usługi doradcze i szkoleniowe dla Wykonawców z różnych branż zawodowych z zakresu udziału w przetargach publicznych.

Niektóre z  referencji w zakresie  realizacji usług doradczych, audytorskich  i szkoleniowych zamieszczono poniżej:

Do pobrania

Szkolenie dla KURSOR (tif) Szkolenia dla JGT (pdf) Szkolenia dla JGT (pdf) Szkolenia dla JGT (pdf) Referencje KRUS Opole (jpg) Referencje VBC VOLVO Szwecja (pdf) Szkolenie dla 45 audytorów Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Stołecznego Warszawa (pdf)

referencje 2019-2020 (pdf) wybrane referencje 2017-2019 (pdf)

przez Semper szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach (pdf) przez AVENHANSEN szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) przez SEMPER szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) przez SEMPER szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) doradczo - szkoleniowe dla SPZOZ w Bochni Szpital Powiatowy (pdf) audytorska dla Gmina Rzezawa (pdf) Urząd Miasta Marki (pdf) Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (pdf) Smith & Nephew Sp. z o.o. (pdf) doradcze dla WODPOL Sp. z o.o. (pdf) Krakowski Holding Komunalny S.A. (pdf) doradcze dla Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. (pdf) doradczo -szkoleniowe dla Muzeum w Rybniku (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) Zespół Szkół i Placówek (pdf) doradczo - szkoleniowe dla SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (pdf) doradczo - szkoleniowe dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (pdf) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (pdf) doradczo -szkoleniowe dla Konsorcjum Brokerskiego WILLS Polska i Eguinum Sp. z.o.o. (pdf) doradczo - szkoleniowe dla BARD Poland Sp. z o.o. (pdf) Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (pdf) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (pdf) ZUE S.A. w Krakowie (pdf) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. (pdf) Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach (pdf) Powiatowe Urzędy Pracy: Przasnysz, Dzierżoniów, Konin. (pdf) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (pdf) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (pdf) Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Kielcach (pdf) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (pdf) ZUE S.A. w Krakowie (pdf) Draco bt electronics Sp. z o.o. (pdf) Zakład Robót Inżynieryjnych Wodpol , Cenrex Sp. z o.o. , Dragados S.A., RE- BAU Sp. z o.o. (pdf) IIST Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych (pdf) TB.INVEST Przedsiębiorstwo Budowlane (pdf) Ministerstwo Finansów i 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie (pdf) Zarząd Dróg Miejskich Warszawa (pdf) SUPREMA LEX Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów (pdf) Związek Powiatów Polskich (pdf) doradczo - szkoleniowa Mostmarpal Sp. z o.o. (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) Miejski Dom Kultury w Grybowie (pdf) Sądecka Biblioteka Publiczna (pdf) Stołówka Miejska Gospodarstwo Pomocnicze przy OPS w Grybowie (pdf) doradczo - szkoleniowa dla WODPOL Sp. z o.o. (pdf) SEMPER zamknięte i otwarte (pdf)