+48 608 614 862

Referencje

Uwaga! Wykorzystywanie zamieszczonych tutaj referencji w wszelkiego rodzaju postępowaniach bez zgody Trenera  jest niedopuszczalne,  z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji dla podmiotu, który się nimi bezprawnie posługuje, w tym sankcji związanych z  poświadczeniem nieprawdy.   

Doświadczenie trenerskie  od 2003 roku – kilka tysięcy potwierdzonych referencjami godzin szkoleniowych.

Wybrane  usługi doradcze i szkoleniowe zrealizowane  w ostatnich latach:

edukacyjne – kierownik i wykładowca  na studiach podyplomowych zaprogramowanych przez siebie z zakresu zamówień publicznych PWSZ w Nowym Sączu - Instytut Ekonomiczny,

szkoleniowe dla kilku ministerstw, organów centralnych i instytucji zarządzających,

szkoleniowe dla wielu gmin i powiatów, w tym dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa,

szkoleniowe dla rożnych instytucji kultury m.in. Filharmonii Krakowskiej, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu,  Muzeum w Rybniku, Raciborskiego Centrum Kultury, Miejskiego Domu Kultury w Starym Sączu, Miejskiego Domu Kultury w Limanowej, Centrum Kultury w Krynicy Zdroju,

szkoleniowe i doradcze dla firm brokerskich, w tym Konsorcjum Brokerskiego WILLIS Polska S.A. oraz Eguinum Broker – przetarg unijny, zamówienie wspólne na ubezpieczenie dla kilkunastu szpitali,

szkoleniowe i doradcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach,

szkoleniowe i doradcze dla Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy – Zdroju,

szkoleniowe dla  Krakowskiego  Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie,

szkoleniowe i audytorskie dla niepublicznych ZOZ (audyt systemu) i kilku szpitali w województwie małopolskim,

cykl szkoleń w ramach realizacji projektu unijnego „Podnoszenie Kwalifikacji – Twoja inwestycja w przyszłość” dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych „Klub Sądecki”,

przez kilka lat cykl szkoleń dla głównych księgowych w samorządowych instytucjach kultury – Forum Księgowych, dla dyrektorów instytucji kultury Forum Dyrektorów,

usługi audytorskie konkretnych postępowań na zlecenia różnych firm i instytucji,

kilkunastoletnia współpraca w zakresie usług szkoleniowych ze Stowarzyszeniem Głównych Księgowych Oddział Okręgowy w Krakowie,

liczne szkolenia otwarte i zamknięte  - w ramach wieloletniej współpracy z  kilkoma znanymi firmami szkoleniowymi,

liczne indywidualne usługi doradcze i szkoleniowe dla Wykonawców z różnych branż zawodowych z zakresu udziału w przetargach publicznych.

Niektóre z  referencji w zakresie  realizacji usług doradczych, audytorskich  i szkoleniowych (od 2003 roku do 2018) zamieszczono poniżej:

Do pobrania

10.pdf (pdf)

przez Semper szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach (pdf) przez AVENHANSEN szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) przez SEMPER szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) przez SEMPER szkolenia zamknięte i otwarte (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) doradczo - szkoleniowe dla SPZOZ w Bochni Szpital Powiatowy (pdf) audytorska dla Gmina Rzezawa (pdf) Urząd Miasta Marki (pdf) Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (pdf) Smith & Nephew Sp. z o.o. (pdf) doradcze dla WODPOL Sp. z o.o. (pdf) Krakowski Holding Komunalny S.A. (pdf) doradcze dla Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. (pdf) doradczo -szkoleniowe dla Muzeum w Rybniku (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) Zespół Szkół i Placówek (pdf) doradczo - szkoleniowe dla SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju (pdf) doradczo - szkoleniowe dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (pdf) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (pdf) doradczo -szkoleniowe dla Konsorcjum Brokerskiego WILLS Polska i Eguinum Sp. z.o.o. (pdf) doradczo - szkoleniowe dla BARD Poland Sp. z o.o. (pdf) Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (pdf) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (pdf) ZUE S.A. w Krakowie (pdf) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. (pdf) Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Kielcach (pdf) Powiatowe Urzędy Pracy: Przasnysz, Dzierżoniów, Konin. (pdf) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (pdf) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (pdf) Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Kielcach (pdf) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (pdf) ZUE S.A. w Krakowie (pdf) Draco bt electronics Sp. z o.o. (pdf) Zakład Robót Inżynieryjnych Wodpol , Cenrex Sp. z o.o. , Dragados S.A., RE- BAU Sp. z o.o. (pdf) IIST Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych (pdf) TB.INVEST Przedsiębiorstwo Budowlane (pdf) Ministerstwo Finansów i 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie (pdf) Zarząd Dróg Miejskich Warszawa (pdf) SUPREMA LEX Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów (pdf) Związek Powiatów Polskich (pdf) doradczo - szkoleniowa Mostmarpal Sp. z o.o. (pdf) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (pdf) Miejski Dom Kultury w Grybowie (pdf) Sądecka Biblioteka Publiczna (pdf) Stołówka Miejska Gospodarstwo Pomocnicze przy OPS w Grybowie (pdf) doradczo - szkoleniowa dla WODPOL Sp. z o.o. (pdf) SEMPER zamknięte i otwarte (pdf)