+48 608 614 862

Usługi audytorskie dla Zamawiających

 

  • audyty i kontrola zamówień publicznych, 
  • rekomendacje w celu optymalizacji realizacji konkretnych potępowań,
  • konsultacje i porady w zakresie  usprawnienia organizacji systemu zamówień publicznych w jednostce oraz innych kwestii dotyczących  zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, poparte wcześniej dokonaną oceną audytora.