+48 608 614 862

Usługi doradcze dla Zamawiających

 

Realizujemy stałe i doraźne usługi doradcze w zakresie: 

  • przygotowywanie i przeprowadzanie różnorodnych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • organizacja systemu zamówień publicznych w jednostce, z uwzględnieniem elektronizacji,
  • konsultacje i porady w zakresie  problemów proceduralnych,  związanych z realizacją zamówień publicznych oraz innych kwestii dotyczących  zarządzania jednostką sektora finansów publicznych,
  • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.