+48 608 614 862

Oferta szkoleń zamkniętych dla Wykonawców

Szkolenia dedykowane zamknięte dla Firm tj. Wykonawców w myśl przepisów Prawa zamówień publicznych,  realizowane w siedzibie Zleceniodawcy lub w innym miejscu przez niego wskazanym lub zaproponowanym przez nas  - z indywidualnym programem tworzonym pod potrzeby konkretnego klienta:

  • wdrażanie aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych; 
  • praktyczne warsztaty  zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,  mające na celu wypracowanie zachowań Wykonawcy  w sytuacjach stwarzanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania a także podniesienie stanu wiedzy pracowników firmy na temat dokumentów przedmiotowych i podmiotowych koniecznych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
  • szkolenia  dotyczące określonych działań i zachowań Zamawiającego oraz innych Wykonawców tj. konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trakcie jego realizacji;  
  • szkolenia w zakresie przygotowywania koniecznych pism, stanowisk na podstawie dokumentacji postępowania (w tym złożonych ofert, JEDZ, w tym w postaci elektronicznej) na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie poprawności czynności Zamawiającego, jak i również innych Wykonawców;  
  • szkolenia w zakresie wnikliwej kontroli ofert konkurencyjnych;   
  • szkolenia w zakresie analizy zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego w razie ujawnienia kształtowania przez niego niekorzystnych zapisów dla Wykonawcy;   
  • szkolenia w zakresie opracowywania informacji o nieprawidłowościach, odwołań, przystąpienia do postępowań toczących się w wyniku wniesionego odwołania. 

Uwaga ! Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - ma wejść w życie w styczniu 2021 roku.  Jej użytkownicy będą musieli przygotować się odpowiednio wcześniej do jej stosowania. Zakres zmian przewidzianych w projekcie ustawy jest bardzo rozległy. Zmieniła się zupełnie konstrukcja ustawy, znacząco rozszerzył się jej zakres. Proponuję Państwu szkolenia z nowej ustawy Pzp. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom - zapoznać się z  nowym  prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie - nowość, zmiana, konsekwencje, rekomendacja audytora - czyli jak Wykonawca ma się przygotować ?   To będzie analiza ustawy z uwzględnieniem strony Wykonawcy  w celu optymalnego przygotowania do użytkowania nowej ustawy.

Każdy program szkolenia dedykowanego uwzględni elektronizację zamówień publicznych

i konkretne potrzeby naszych klientów.

Ponadto oferujemy realizację szkoleń tzw. biznesowych, w szczególności z zakresu nowoczesnego zarządzania zespołami - program szczegółowy formułowany jest  w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klientów.