+48 608 614 862

Usługi doradcze dla Wykonawców

Realizujemy stałe i doraźne usługi doradcze w zakresie: 

  • przygotowywania ofert, w tym JEDZ,
  • przygotowania ofert, w tym JEDZ  w postaci  elektronicznej,
  • sprawdzania ofert konkurencyjnych,
  • sporządzania i wnoszenia odwołań,
  • reprezentowania  przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • sporządzania zgodnie z artykułem 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzw. „quasi protestu” dyscyplinującego Zamawiającego - w sytuacji naruszania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Preferujemy stałą formę współpracy - umowę  zawartą na co najmniej 12 miesięcy.  Ta forma współpracy gwarantuje dostęp do konsultanta w ramach, zarówno określonej ilości godzin doradczych, jak i również poza tym limitem w sytuacjach uzasadnionych, a także zdecydowanie niższe ceny usług w sytuacji, kiedy miałyby one charakter doraźnej a nie stałej współpracy.